Registratie

Online registratie...

CD Wave is nu "Freeware". U hoeft niet te registreren, er is geen betaling vereist. U kunt het zolang blijven gebruiken als u wenst, op eender welke machine, voor zoveel gebruikers als u maar wil.

Na betaling ontving u direct een registratie code. In CD Wave via "Over" uit het "Help" menu kunt u op "Registreren" drukken. Vul hier uw naam en code in, precies zoals ze verstrekt zijn. Gebruik kopiŽren/plakken om dit eenvoudig te doen. Bewaar de registratie gegevens op een veilige plek, en maak een afdruk op papier.

Wat krijg ik ervoor?

Na registratie wordt de melding "niet geregistreerd" uit de titelbalk van CD Wave verwijderd.

Dus vooral een zuiver geweten. CD Wave bevat geen kopieerbeveiliging, en er zijn geen functies uitgeschakeld. We vonden het belangrijker dan men het volledige product kon ervaren.

Rechten

Met of zonder registratie mag u het product levenslang gebruiken. De registratie is niet overdraagbaar, u mag het niet verder verkopen. De registratie blijft geldig voor alle versies van CD Wave.

Het is zondermeer toegestaan om kopieŽn van CD Wave weg te geven, of te distribueren op enigerlei wijze, onder voorwaarde dat hiervoor geen geld wordt gevraagd, en dat het programma niet wordt aangepast of anderszins gewijzigd.

Het product mag gebruikt worden voor elk doeleind, inclusief commercieel gebruik.

Het is niet toegestaan om CD Wave te verkopen of op enigerlei wijze te bundelen met producten die verkocht worden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Wilt u CD Wave verkopen of bundelen met een ander product, neem dan contact met ons op.